Akupunktio Espoo

Akupunktiohoitoja Espoossa

Haluai­sit­ko lie­vit­tää kipua aku­punk­tion avul­la? Cra­nion tar­jo­aa tehok­kai­ta ja tur­val­li­sia aku­punk­tio­hoi­to­ja Espoos­sa. Meil­lä aku­punk­tio­hoi­to­ja suo­rit­taa luo­tet­ta­va ja osaa­va ter­vey­den­huol­lon ammat­ti­lai­nen ja hoi­dois­sa käy­te­tään aina ste­ri­loi­tu­ja kertakäyttöneuloja.

Mitä on akupunktio?

Aku­punk­tio on tuhan­sia vuo­sia van­ha kii­na­lai­nen hoi­to­muo­to, jol­la pyri­tään saa­vut­ta­maan eli­mis­tön tasa­pai­no. Län­si­mai­sen lää­ke­tie­teen näkö­kul­mas­ta aku­punk­tio on niin kut­su­tuis­sa aku­punk­tio­pis­teis­sä ole­vien her­mo­päät­tei­den sti­mu­loin­tia aku­punk­tio­neu­loil­la. Her­mo­päät­tei­tä akti­voi­mal­la aku­punk­tion tavoit­tee­na on käyn­nis­tää kehon oma kivun­lie­vi­tys- ja paranemisprosessi.

Aku­punk­tion vas­ta-aiheet: veren­vuo­to­tau­ti, vere­no­hen­nus­lääk­kei­den käyt­tö, sydä­men­tah­dis­tin, sydä­men kei­no­läp­pä, infektioriskipotilaat.

Säh­kö­aku­punk­tios­sa neu­loi­hin yhdis­te­tään mata­la­taa­jui­nen säh­kö­vir­ta, joka muis­tut­taa TNS-säh­kö­muo­toa. Säh­kö­aku­punk­tio tehos­taa neu­lo­jen vai­ku­tus­ta ja vil­kas­tut­taa veren­kier­toa. Se sopii hyvin lihas­ten ren­tout­ta­mi­seen, lihas­ten akti­voin­tiin sekä kipu­ti­lo­jen ja tunn­ot­to­muus­häi­riöi­den hoitoon.

Säh­kö­aku­punk­tio ei sovi sydänsairaille.

Akupunktiolla lievitystä erilaisiin kipuihin

Aku­punk­tio sovel­tuu monen­lais­ten kipu­jen hoi­ta­mi­seen. Akun­punk­tio­hoi­to­ja voi­daan hyö­dyn­tää esi­mer­kik­si nis­ka- ja har­tia­seu­dun kipu­ti­lo­jen lie­vit­tä­mi­ses­sä. Sen avul­la voi­daan saa­da hel­po­tus­ta myös eri­lai­siin ikä­viin sel­kä­vai­voi­hin ja iskiak­sen aiheut­ta­maan kipuun. Aku­punk­tio­ta hyö­dyn­ne­tään myös migree­nin, jän­ni­tys­pään­sä­ryn ja muun­lais­ten pään­sär­ky­jen hoi­dos­sa. Lisäk­si aku­punk­tios­ta on todis­te­tus­ti apua pol­ven ja lon­kan nivel­rik­ko­jen hoi­dos­sa, kyy­när­ki­pu­jen lie­vi­tyk­ses­sä ja monien epäs­pe­si­fien kipu­ti­lo­jen hoidossa.

Kiinnostuitko akupunktiosta? Ota yhteyttä ja kysy lisää, tai varaa hoitoaika sähköisen ajanvarausjärjestelmämme kautta.