Faskia- eli lihaskalvokäsittely Espoo

Faskia- eli lihaskalvokäsittelyä Espoossa

Fas­kia- eli lihas­kal­vo­kä­sit­te­ly on venyt­tä­vää hie­ron­ta­tyyp­pis­tä käsit­te­lyä, jos­sa väliai­nee­na käy­te­tään kit­kan muo­dos­ta­vaa faskiavahaa.

Mikä on fas­kia? Lihas­kal­vo eli fas­kia sitoo yhteen lihak­sia, lihas­ryh­miä, veri­suo­nia ja her­mo­ja. Fas­kian teh­tä­vä on kehon kasas­sa pitä­mi­nen ja voi­man tuot­to halut­tuun suuntaan.

Fas­kia­kä­sit­te­lys­tä voi saa­da apua mm. seu­raa­viin: kudos­ki­rey­det, kivut, jäyk­kyy­det, asen­non hal­lin­nan heik­kous, esty­nyt nivel­ten lii­ke­ra­ta ja arpien muo­dos­ta­mat kiinnikkeet.