Hinnasto

CMT Method -migreenihoito

Kon­sul­taa­tio n. 45 min 0 €
60 min 79 €

Klassinen hieronta ja urheiluhieronta

30 min 40 €
45 min 50 €
60 min 60 €
90 min 85 €

Tutustumistarjous uusille asiakkaille

Hie­ron­ta 45 min 45 €

Tutustumistarjous uusille asiakkaille

Hie­ron­ta 45 min 45 €

Hoitava kuumakivihieronta

60 min 70 €
90 min 95 €

Purentalihashieronta

45 min 60 €
60 min 70 €
75 min 80 €

Osteopatia

Ensi­käyn­ti 60 min  70 €
60 min 80 €

Lymfaterapia

45 min 60 €
60 min 70 €

Fysioterapia

45 min 60 €
60 min 70 €

Akupunktio

30 min 60 €
45 min (aku­punk­tio + hieronta) 65 €
60 min (aku­punk­tio + hieronta) 75 €
Säh­kö­aku­punk­tio 60 min 75 €

Faskia- eli lihaskalvokäsittely

45 min 65 €
60 min 75 €
Hie­ron­nan yhteydessä 10 €

Kinesioteippaus (hoidon yhteydessä)

Pie­ni alue 6 €
Iso alue 10 €

Sarjakortit (voimassa 12 kk)

5 krt

10 krt

CMT Met­hod -migreenihoito 370 € / á 74 € 690 € / á 69 €
Hie­ron­ta 30 min 190 € / á 38 € 360 € / á 36 €
Hie­ron­ta 45 min 235 € / á 47 € 450 € / á 45 €
Hie­ron­ta 60 min 285 € / á 57 € 540 € / á 54 €
Hie­ron­ta 90 min 400 € / á 80 € 760 € / á 76 €

Sarjakortit - 5 krt (voimassa 12 kk)

CMT Met­hod -migreenihoito 370 € / á 74 €
Hie­ron­ta 30 min 190 € / á 38 €
Hie­ron­ta 45 min 235 € / á 47 €
Hie­ron­ta 60 min 285 € / á 57 €
Hie­ron­ta 90 min

400 € / á 80 €

Sarjakortit - 10 krt (voimassa 12 kk)

CMT Met­hod -migreenihoito 690 € / á 69 €
Hie­ron­ta 30 min 360 € / á 36 €
Hie­ron­ta 45 min 450 € / á 45 €
Hie­ron­ta 60 min 540 € / á 54 €
Hie­ron­ta 90 min 760 € / á 76 €

Peruutukset

Vara­tun ajan voi siirtää/peruuttaa kuluit­ta vii­meis­tään 24 tun­tia ennen hoi­toai­kaa. Myö­hem­min teh­dyis­tä muu­tok­sis­ta ja peruut­ta­mat­to­mis­ta ajois­ta jou­dum­me veloit­ta­maan vara­tun hoi­don hin­nan. Veloi­tus on mah­dol­lis­ta vält­tää jär­jes­tä­mäl­lä tilal­le toi­nen asiakas.

Peruu­tuk­set voi teh­dä Ajas-varaus­jär­jes­tel­mäs­sä, puhe­li­mit­se, teks­ti­vies­til­lä tai säh­kö­pos­tit­se. Jos emme vas­taa puhe­li­meen, lähe­tä viesti.

Lahjakortit

Han­ki lah­ja­kort­ti tiet­tyyn hoi­toon tai halua­mal­le­si arvol­le. Voit hank­kia lah­ja­kor­tin tääl­tä tai pis­täy­ty­mäl­lä pai­kan päällä.

Maksutavat

Mak­su­vä­li­nee­nä käy­vät mak­su­kor­tit sekä Eden­red Hie­ron­ta, Epas­si Hyvin­voin­ti ja Smar­tum Hie­ron­ta. Käteis­tä emme voi ottaa vastaan.

Varaa aika netissä