Hinnasto

 

CMT Method® -migreenihoito

Kon­sul­taa­tio n. 45 min 0 €
60 min 79 €

Klassinen hieronta ja urheiluhieronta

30 min 38 €
45 min 48 €
60 min 58 €
90 min 79 €

Tutustumistarjous uusille asiakkaille

Hie­ron­ta 45 min 32 €
Hie­ron­ta 60 min 39 €

Fysioterapia

45 min 58 €
60 min 68 €

Lymfaterapia

45 min 60 €
60 min 70 €
75 min 80 €

Hoitava kuumakivihieronta

60 min 68 €
90 min 89 €

Kinesioteippaus (hoidon yhteydessä)

Pie­ni alue 6 €
Iso alue 10 €

Tutustumistarjous uusille asiakkaille

Hie­ron­ta 45 min 32 €
Hie­ron­ta 60 min 39 €

Sarjakortit - 5 krt (voimassa 12 kk)

CMT Met­hod® -migreenihoito 370 € / á 74 €
Hie­ron­ta 30 min 180 € / á 36 €
Hie­ron­ta 45 min 225 € / á 45 €
Hie­ron­ta 60 min 270 € / á 54 €
Hie­ron­ta 90 min

375 € / á 75 €

Sarjakortit - 10 krt (voimassa 12 kk)

CMT Met­hod® -migreenihoito 690 € / á 69 €
Hie­ron­ta 30 min 330 € / á 33 €
Hie­ron­ta 45 min 420 € / á 42 €
Hie­ron­ta 60 min 510 € / á 51 €
Hie­ron­ta 90 min 710 € / á 71 €

Sarjakortit (voimassa 12 kk)

5 krt

10 krt

CMT Met­hod® -migreenihoito 370 € / á 74 € 690 € / á 69 €
Hie­ron­ta 30 min 180 € / á 36 € 330 € / á 33 €
Hie­ron­ta 45 min 225 € / á 45 € 420 € / á 42 €
Hie­ron­ta 60 min 270 € / á 54 € 510 € / á 51 €
Hie­ron­ta 90 min 375 € / á 75 € 710 € / á 71 €

Lahjakortit

Voit hank­kia lah­ja­kor­tin tiet­tyyn hoi­toon tai halua­mal­le­si arvol­le. Kor­tin hank­ki­mi­nen onnis­tuu pai­kan pääl­lä tai sähköpostitse.

Maksutavat

Mak­su­vä­li­nee­nä käy­vät mak­su­kor­tit sekä ePas­si hyvin­voin­ti, Smar­tum hie­ron­tae­tu ja Eazybreak hyvinvointietu.

Peruutukset

Vara­tun ajan voi siirtää/peruuttaa kuluit­ta vii­meis­tään 24 tun­tia ennen hoi­toai­kaa. Myö­hem­min teh­dyis­tä muu­tok­sis­ta ja peruut­ta­mat­to­mis­ta ajois­ta jou­dum­me veloit­ta­maan vara­tun hoi­don hin­nan. Veloi­tus on mah­dol­lis­ta vält­tää jär­jes­tä­mäl­lä tilal­le toi­nen asia­kas. Peruu­tuk­set voi teh­dä puhe­li­mit­se, teks­ti­vies­til­lä tai säh­kö­pos­tit­se. Jos emme vas­taa puhe­li­meen, lähe­tä viesti.

Varaa aika netissä