Osteopatia Espoo

Osteopatiaa Espoossa

Osteo­pa­tia on manu­aa­li­nen hoi­to­muo­to, jon­ka tar­koi­tuk­se­na on kehon raken­teel­lis­ten ja toi­min­nal­lis­ten häi­riö- ja kipu­ti­lo­jen tut­ki­mi­nen, hoi­to ja ennal­taeh­käi­sy. Osteo­pa­tia on tur­val­li­nen ja teho­kas hoi­to­muo­to, jos­sa käy­te­tään eri­lai­sia mobi­li­saa­tio-, mani­pu­laa­tio- ja peh­myt­ku­dos­kä­sit­te­lyi­tä. Käsin teh­tä­väs­sä hoi­dos­sa on tar­koi­tuk­se­na palaut­taa sekä paran­taa kehon toi­min­ta­ky­kyä ja her­mos­ton kipu­ti­lo­ja sekä toi­min­ta­häi­riöi­tä käsit­te­le­mäl­lä nive­liä, lihak­sia ja lihaskalvoja.