Yhteystiedot

Cranion Oy

Itse­hal­lin­to­tie 6
02600 ESPOO

Ota yhteyt­tä

050 412 1100
info@cranion.fi

Seu­raa meitä

Ajan­va­raus

050 412 1100 tai net­tia­jan­va­rauk­sen kautta.

Toi­mi­pis­teem­me sijait­see erin­omais­ten lii­ken­neyh­teyk­sien var­rel­la Lep­pä­vaa­ras­sa, tar­kem­min Perk­kaal­la. Alu­eel­la on run­saas­ti mak­sut­to­mia pysä­köin­ti­paik­ko­ja. Noin 100 m pääs­sä Lars Sonc­kin kaa­rel­la on myös edul­li­nen pysä­köin­tia­lue (1 € / h).

Seu­raa­vil­la bus­seil­la pää­see toi­mi­pis­teem­me välit­tö­mään läheisyyteen.

Espoon sisäi­nen lii­ken­ne: lin­ja 113, lin­ja 203

Seu­tu­lii­ken­ne: lin­ja 206, lin­ja 502, lin­ja 550, lin­ja 555

Lep­pä­vaa­raan on myös hyvät junayh­tey­det, ase­mal­ta pää­see peril­le muu­ta­mas­sa minuu­tis­sa (bus­sit 113, 203 ja 502). Tak­sil­la pää­see aivan ovelle.

Yhteydenottolomake

Anna palau­tet­ta, kysy tai lähe­tä vaik­ka avoin työhakemus.