Yhteystiedot

Cranion Oy

Itse­hal­lin­to­tie 6 (katu­ta­so, tori­au­kion lai­dal­la)
02600 ESPOO

Ota yhteyt­tä

050 412 1100
info@cranion.fi

Seu­raa meitä

Ajan­va­raus

050 412 1100 tai net­tia­jan­va­rauk­sen kautta.

Toi­mi­pis­teem­me sijait­see erin­omais­ten lii­ken­neyh­teyk­sien var­rel­la Lep­pä­vaa­ras­sa, tar­kem­min Perk­kaal­la. Alu­eel­la on run­saas­ti mak­sut­to­mia pysä­köin­ti­paik­ko­ja (muis­ta pysä­köin­ti­kiek­ko). Noin 100 m pääs­sä (Lars Sonc­kin kaa­ri 2) on myös edul­li­nen pysä­köin­tia­lue (1 € / h).

Seu­raa­vil­la bus­seil­la pää­see toi­mi­pis­teem­me välit­tö­mään läheisyyteen:

lin­ja 202, lin­ja 212, lin­ja 502

Pika­ra­tik­ka 15 kul­kee käve­lye­täi­syy­del­lä. Lähim­mät pysä­kit ovat Perk­kaa ja Alberganesplanadi.

Lep­pä­vaa­raan on myös hyvät junayh­tey­det, ase­mal­ta pää­see peril­le muu­ta­mas­sa minuu­tis­sa (bus­sit 202 ja 502).

Meil­le on help­po tul­la. Toi­mi­pis­teem­me sijait­see ker­ros­ta­lon kivi­ja­las­sa katu­ta­sos­sa. Ei por­tai­ta eikä kor­kei­ta kynnyksiä.

Migreenin hoito klinikka Espoo

Yhteydenottolomake

Anna palau­tet­ta, kysy tai lähe­tä vaik­ka avoin työhakemus.