Purentalihashieronta Espoo

Purentalihashierontaa Espoossa

Puren­ta­li­has­hie­ron­ta sopii eri­tyi­ses­ti ham­pai­den nars­kut­te­li­joil­le ja nis­ka­har­tia-jän­nit­tä­jil­le sekä puhe­työ­tä teke­vil­le. Puren­ta­li­has­ten hie­ron­nal­la par­haim­mil­laan saa­daan lie­vi­tys­tä pään ja leu­ko­jen alu­een särkyyn.

Puren­ta­li­has­hie­ron­nas­sa käsi­tel­lään alku­tut­ki­muk­sen jäl­keen kas­vo­jen alue ja puren­ta­li­hak­set pos­kien sisä­puo­lel­ta. Hie­ron­nan yhtey­des­sä anne­taan koti­hoi­to-ohjeet ja käy­dään har­joit­teet yhdes­sä läpi.

Hie­ron­nan tavan­omais­ten vas­ta-aihei­den lisäk­si puren­ta­li­has­hie­ron­nan vas­ta-aihei­ta ovat: her­pes, suun lima­kal­vo­jen haa­vau­ma (afta), ien­tu­leh­dus, lima­rak­ku­la ja suusyöpä.